• De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een huis (Moskee) bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs” 

    by Bukhari
  • “Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.”

    by Overgeleverd door Abu Hurayah, hadith Sahih Muslim.

Home

Welkom op de website van:

“Vereniging de Marokkaans islamitische gemeenschap de Bilt-Bilthoven”

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige

“Alle lof is aan God, de Heer der werelden, de Barmhartige, de Genadevolle. Heerser van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en u alleen vragen  wij om hulp. Leid ons op het Rechte pad, het pad van degenen die Uw gunsten hebben verkregen; niet van diegenen op wie Uw Toorn is nedergedaald, noch van degenen die zijn afgedwaald” (Koran: Soera Al-Fatiha).

De vereniging De Marokkaans Islamitische Gemeenschap behartigt de belangen van Moskee Arrahman in De Bilt en die van haar leden.