Doelstellingen

  • De doelstellingen en activiteiten en de vereniging zijn als volgt
  • Het bevorderen van de contacten van de in Nederland verblijvende moslims onderling.
  • Het stichten en in stand houden van moskeeën, het bijdragen aan het wederzijdse begrip tussen de moslimgemeenschap en de Nederlandse bevolking en het bevorderen van het functioneren van de moslimgemeenschap in de samenleving.
  • Het bestrijden van analfabetisme.
  • Het dienen van alle moslims bij voorkomende problemen op maatschappelijk en religieus gebied.
  • Het organiseren en bijhouden van bijeenkomsten en festiviteiten.