• De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een huis (Moskee) bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs” 

    by Bukhari
  • “Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.”

    by Overgeleverd door Abu Hurayah, hadith Sahih Muslim.

Jaarverslag 2013


Vereniging de Marokkaanse Islamitische Gemeenschap De Bilt/Bilthoven
Troelstraweg 49a
3722 CB De Bilt
Jaaroverzicht 2013

De inkomsten die zijn ontvangen voor het jaar 2013 vanuit giften, contributie,meters grond en diverse donaties.

Inkomsten                                              € 168.901,53

Uitgaven

Vitens+Waterschapsheffing                    € 440,56
Eneco                                                            € 3.491,61
Utrechtse Bazaar (huur standplaats)     € 3.200,-
Gemeentebelasting                                    € 240,67
Rabobank kosten                                       € 214,58
TNT Post(Marketing)                               € 175,45
Diverse Uitgaven                                       € 1.398,39

Totaal                                                      € 9.161,26asjid