• De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een huis (Moskee) bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs” 

    by Bukhari
  • “Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.”

    by Overgeleverd door Abu Hurayah, hadith Sahih Muslim.

Jaarverslag 2015

Vereniging de Marokkaanse Islamitische Gemeenschap De Bilt/Bilthoven

Troelstraweg 49a

3722 CB De Bilt

 

 

Jaaroverzicht 2015

 

 

De inkomsten die zijn ontvangen voor het jaar 2015 vanuit giften, contributie,meters grond en diverse donaties.

 

Inkomsten                                                 € 83.920,49

 

 

Uitgaven

Vitens+Waterschapsheffing                          € 158,73

Eneco                                                                 € 2570,-

Utrechtse Bazaar (huur standplaats)          € 3.925,-

Gemeentebelasting                                         € 558,30

Rabobank kosten                                            € 306,17

TNT Post(Marketing)                                     € 211,75

Diverse Uitgaven                                             € 264,50

 

Totaal                                                           € 7.994,45