• De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een huis (Moskee) bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs” 

    by Bukhari
  • “Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.”

    by Overgeleverd door Abu Hurayah, hadith Sahih Muslim.

Jaarverslag 2017

Vereniging de Marokkaanse Islamitische Gemeenschap De Bilt/Bilthoven
Troelstraweg 49a
3722 CB De Bilt

TNT €235,95
utrechtse Bazaar €4198
Eneco €2917
Rabobank kosten €477
Vitens €103
Gemeente belastingen €451
bouwkosten €120407
Onderzoeken/bestemmingsplan €2299
Gemeentekoste/bouwvergunning €118213
————————————
Totaal € 249.146.64

Inkomsten

jan €4.340,08
feb €2.745,08
mrt €1.383,09
apr €20.659,61
mei €52.062,02
jun €20.851,35
jul €2.252,07
aug €1.555,55
sept €1.329,50
nov €1.968,66
dec €2.719,08
—————–
Totaal: €111.866.09

Uitgaven
jan €800,16
feb €90.919,08
mrt €1.100,80
apr €664,50
mei €579,24
jun €3.387,56
jul €297,35
aug €516,69
sept €279,59
nov €625,72
dec €149.975,95
——————-
Totaal: €249.146.64