• De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een huis (Moskee) bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs” 

    by Bukhari
  • “Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.”

    by Overgeleverd door Abu Hurayah, hadith Sahih Muslim.

Jaarverslag 2018

Vereniging de Marokkaanse Islamitische Gemeenschap De Bilt/Bilthoven
Troelstraweg 49a
3722 CB De Bilt

Jaaroverzicht 2018
Inkomsten € 214.739

    Uitgaven

Vitens+Waterschapsheffing € 104,81
Eneco € 2234,-
Gemeentebelasting € 381,6
Rabobank kosten € 985,01
TNT Post(Marketing) € 241,4
Bouwkosten € 223.838,8
Diverse Uitgaven € 7270,54
Totaal € 235.056,16