Lezingen

Lezingen

Regelmatig worden er lezingen georganiseerd waarbij een islam geleerde wordt uitgenodigd om een lezing te geven. De lezingen kunnen zowel in het Arabisch als in het Nederlands zijn. De lezingen worden vaak een week of twee van tevoren aangekondigd.