Over ons

Aanleiding voor de oprichting was het feit dat de Islamitische gemeenschap in De Bilt behoefte had aan een gebedsruimte. Enkele leden kochten in 1982 een oud gebouw aan, brachten enkele aanpassingen aan en gebruikten deze als gebedsruimte. In 1985 werd vereniging De Marokkaans Islamitische Gemeenschap opgericht en notarieel geregistreerd in De Bilt. In de loop van de tijd is de gemeenschap gegroeid en is deze ruimte niet meer voldoende om de aantallen bezoekers te ontvangen, zeker niet bij de Islamitische feestdagen. Zo is ook gebrek aan leslokalen ontstaan omdat het aantal kinderen en volwassenen dat Arabische taal- en cultuurlessen volgt gegroeid is. Het gebouw is nu nog meer verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen wat betreft accommodatie en faciliteiten.
De vereniging heeft sinds 2004 plannen om de bouw van een nieuwe moskee te realiseren. Hiervoor is al geld ingezameld en is grond aangekocht. Voor de bouw is vele malen zoveel geld nodig om de plannen te bewerkstelligen. Het inzamelen van geld is altijd noodzakelijk omdat de contributiegelden onvoldoende zijn om de exploitatiekosten van de vereniging er mee te dekken. Andere inkomstenbronnen heeft de vereniging niet.

Giften aan de vereniging voor de bouw van de moskee Arrahman en het financieren van andere activiteiten bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Aan de leden worden regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van de middelen.

Het bestuur van de vereniging heeft de dagelijkse leiding m.b.t. alle activiteiten in de moskee en is in deze hoedanigheid het aanspreekpunt voor haar leden.