Vrijdaggebed

Het vrijdag gebed

De vrijdag wordt in de islam ook wel “het feest van de gelovigen” genoemd. De moslims komen in de moskee bij elkaar en verrichten het vrijdaggebed. Het vrijdaggebed wordt vooraf gegaan door een preek /toespraak, ook wel de Khoutba genaamd. De imam geeft de aanwezigen een (wijze) les in de islam. Ieder vrijdag wordt er door de imam een nieuw onderwerp geselecteerd en behandeld. Het onderwerp gaat over allerlei sociale, maatschappelijke en soms ook politieke vraagstukken. Tijdens de lezing/toespraak worden vaak de algemene tekortkomingen (van de mens) benoemd en de mensen worden er aan herinnerd bewust te zijn van de verantwoordelijkheden die zij behoren te hebben vanuit de islam regels maar ook vanuit de (plaatselijke) wetgeving. Het gaat om de verantwoordelijkheid voor eigen kinderen, families, vrienden en de samenleving. Het vrijdaggebed werkt versterkend als het gaat om saamhorigheid en het verbeteren van de sociale en maatschappelijke positie van een moslim binnen zijn leefmilieu.